Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

NEMOTYVUOTAS KABUČIŲ VARTOJIMAS

Kabutės dažniausiai vartojamos simboliniams, antraštiniams pavadinimams, citatoms išskirti.
Dažnai kabutės dedamos visiškai nemotyvuotai.
Kabutėmis neišskiriama:
Metaforos, pvz.: šypsotis į ūsą, pigiau grybų, išeiti iš veido, įeiti į vėžes, eiti į kūną, gauti pinigus į
rankas.
Terminai, terminizuoti junginiai, pvz.: juodoji dėmė, gyvybės langelis, vieno langelio principas,
pinigų plovimas, protų nutekėjimas, pelė (kompiuterio).
Tikriniai svarbių istorinių ir naujesnių įvykių bei epochų pavadinimai (pirmasis žodis rašomas
didžiąja raide), pvz.: Pirmasis pasaulinis karas, Kruvinasis sekmadienis, Baltijos kelias, Arabų
pavasaris, Liepos monarchija.
Raidiniai pavadinimų sutrumpinimai, pvz.: LEADER+, ERASMUS, ES.
Asmenų, vietų, gamtos reiškinių vardai, pvz.: Gustavas, Anatolijus, Katerina (uraganai), Puntukas
(akmuo)
Paplitę simboliniai pavadinimai, tapę bendriniais žodžiais, pvz.: kroksai, skaipas, koka-kola ir kt.
(bet „Coca-Cola“ kaip prekės ženklas, firmos „Crocs“ batai, kalbėjomės naudodami programą
„Skype“)
Tiesioginių įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai, pvz.: AB Šiaulių bankas, VĮ Valstybės turto
fondas, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras.
Skaičiai, kodai, pvz.: Administravimo tikslais produktų grupei suteikiamas kodas 015.


(daugiau žr. http://www.laraneda.lt/failai/interinstitutional_translation_guide_lt.pdf)