2018 m. Savivaldybės tarybos norminių teisės aktų projektai

 

TSP-165 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-7944)

TSP-160 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠIRVĖNOS SENIŪNIJOS RUOLIŠKIO KAIMO GATVĖS PAVADINIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMO (18-7757)

TSP-159 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO (18-7755)

TSP-140  DĖL VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (18-6984)

TSP-137 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-6447)

TSP-129 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI (18-6161)

TSP-111 DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS IR VIENIŠŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-5164)

TSP-102 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ (18-4906)

TSP-100 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (18-4905)

TSP-99 DĖL BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (18-4904)

TSP-78 DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ (18-4709)

TSP-77 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų (18-4710)

TSP-76 DĖL 2018 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO (18-4712)

TSP-73 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-4586)

TSP-66  DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (18-3373)

TSP-57 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ 2, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO (18-3147)

TSP-56 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO (ATNAUJINIMO) PATVIRTINIMO (18-3155)

TSP-55 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (18-3150)

TSP-54 DĖL BIŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO (18-3148)

TSP-52 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (18-3082)

TSP-33 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (18-1742)

TSP-31  DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŽŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (18-1740)

TSP-29 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (18-1714)

TSP-10 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO (18-575)

TSP-7 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (18-428)

TSP-4 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PAKEITIMO (18-430)

TSP-3 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (18-329)

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-22 08:25:22