Darbo konkursai ir atrankos


Konkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms

 

        Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 10 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybei priklausančių statinių ir infrastruktūros objektų investicijų projektų įgyvendinimui bei socialinių būstų remonto darbams organizuoti (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį investicijų projektų įgyvendinimo arba statybos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą, projektų vadybą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.

            Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. lapkričio 23 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje,  tel. (8 450) 43 151, 42 126,   el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.htmlKonkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo-Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigoms


        Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo-Savivaldybės vyriausiojo architekto (A lygis 14 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga vadovauti Architektūros ir urbanistikos skyriui, dalyvauti įgyvendinant valstybės teritorijų planavimo politiką rengiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, organizuoti ir užtikrinti urbanistikos, architektūros, statybos, žemėtvarkos ir kraštotvarkos klausimų sprendimą savivaldybėje (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų bendrojo darbo patirtį bei 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:

2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);

2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemėtvarką ir kraštotvarką bei geodeziją ir kartografiją;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;

5. mokėti dirbti kompiuteriu (,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą.

         

            Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. lapkričio  27 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje,  tel. (8 450) 43 151, 42 126,   el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.html

 

 


Pabiržės seniūnijai reikalingas darbininkas


       Biržų rajono savivaldybės administracijos Pabiržės seniūnijai reikalingas darbininkas (prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias žaliąsias zonas, parkus, skverus, želdinius, gėlynus, paplūdimius, automobilių stovėjimo aikšteles ir pakeles (vietinės reikšmės kelius).
       Kvalifikaciniai reikalavimai
: turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą, traktorininko bei  lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimus.

      Kreiptis į Pabiržės seniūniją (tel. (8 450) 59 233, 59 136) arba Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržuose, tel. (8 450) 43 151). 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-15 14:38:44