Darbo konkursai ir atrankos

Biudžeto skyriui reikalingas vyriausiasis finansininkas

Biržų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui reikalingas vyriausiasis finansininkas (Savivaldybės biudžeto vykdymo ir piniginių išteklių naudojimo apskaitai vykdyti, ataskaitoms ir atskaitomybei rengti (plačiau – pareigybės aprašyme).

Pareiginės algos  koeficientas: nuo 3,06 iki 5,1 (pareiginės algos baziniais dydžiais), atsižvelgiant į pretendento  kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu  ar jiems prilygintu išsilavinimu.

2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos, finansų ar audito srityje.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, savivaldybės finansų valdymą, savivaldybės biudžeto sandarą ir vykdymą, viešojo sektoriaus atskaitomybę ir buhalterinę apskaitą.

4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis („Microsoft Office“ programomis), buhalterinės apskaitos informacine sistema, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

5. Išmanyti  Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.

Kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel. 43 151, el. p. kristina.spalviene@birzai.lt) nuo 2017 m. balandžio 25  d. iki 2017 m. gegužės 2 d. 

Pabiržės seniūnijai reikalingas ūkio darbininkas

Biržų rajono savivaldybės administracijosPabiržės seniūnijai reikalingas ūkio darbininkas(seniūnijos teritorijoje esančioms žaliosioms zonoms, kapinėms, želdiniams, pakelėms, pastatams, seniūnijai priklausančiai technikai prižiūrėti, rūpintis administracinio pastato šildymu).
Kvalifikaciniai reikalavimai: ūkio darbininkas privalo turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą, traktorininko, lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimus.
Kreiptis į Pabiržės seniūniją (Biržų g. 2, Pabiržės mstl. tel. (8 450) 59 233, 59 136).

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-25 10:33:00