Darbo konkursai ir atrankos

 

Konkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms


Skelbiamas konkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos) pareigoms. Pareigybė reikalinga nustatytoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio pasėlių deklaravimo, ūkininkų ūkio registravimo, Žemės ūkio valdų registravimo funkcijoms vykdyti, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros programoms, struktūrinės ir nacionalinės paramos programoms įgyvendinti (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities žemės ūkio krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo arba viešojo administravimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkio veiklą, kaimo plėtrą, valstybinės paramos administravimą;

4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

5. gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei su savo veikla susijusių dokumentų projektus, savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;

6. išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo taisykles.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2018 m. balandžio 11 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje, tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia:  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.html

 
          

 

 
 

        

 

 

 

  

 

         

 

 

  


 

 

 

         


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


   


 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-21 09:17:21