UAB „Biržų vandenys“

UAB „Biržų vandenys“


 

http://birzuvandenys.lt 

 

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"DARBUOTOJŲ

PAREIGYBĖS IR TELEFONŲ NUMERIAI 

 

Direktorius Rimantas Martinonis - (8 450) 31 497; mob. tel. (8 686) 41 062; bvdir@zebra.lt

Vyr. inžinierius Mindaugas Sajatauskas  -  mob. tel. (8 611) 44 714; birzuvandenys@yahoo.com

Inžinierius gamybai Povilas Petronis  -  mob. tel. (8 686) 41 036

Vyr. finansininkė Marija Aukštikalnytė  -  (8 450) 32 157; rotuses30@takas.lt

Inžinierius-statybininkas Jonas Paulauskas  -  mob. tel. (8 611) 44 712; birz.vand3@zebra.lt

Technologas  Andriejus Venclovas  -  mob. tel. (8 686) 41 038

Vandens ūkio vyr. kontrolierė Vidutė Žiedelienė  -  (8 450) 32 052

Technikas Sigitas Čebatorius (Vabalninko padalinys)  - mob. tel. (8 698) 47 318

Technikas Leonas Petkus (N. Radviliškio padalinys)  -  mob. tel. (8 616) 87 224

Technikas Petras Šaučiūnas (Papilio padalinys)  -  mob. tel. (8 698) 47 313    


Informacija teikiama

 

Sargas-dispečeris, tel. (8 450) 32 052 (visą parą)

 

Nutrūkus arba pablogėjus geriamojo vandens tiekimui.

Pastebėjus geriamojo vandens nutekėjimus tinkluose.

Pablogėjus geriamojo vandens kokybei.

Įvykus gedimui nuotekų tinkluose 

 

Inžinierius statybininkas, (202 kab.) tel. (8 611) 44 712

 

Norint sužinoti informaciją apie galimybes prijungti statinį prie centralizuotų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų.

Norint gauti projektavimo ir statybos sąlygas jungiantis prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų.

Norint pateikti baigtų statyti tinklų techninę dokumentus.

 

Abonentų tarnyba, (203 kab.) tel. (8 450) 32 052

 

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymo.

Sugedus vandens skaitikliui.

Pažeidus skaitiklio plombą ar norint atplombuoti skaitiklį.

Dėl įvadinio apskaitos mazgo perkėlimo vietos suderinimo.

Iškilus neaiškumų dėl kompensacijų už šaltą vandenį.

Susidarius permokoms arba skoloms už šaltą vandenį ir nuotekas.

 

Sekretorė, tel.(8 450) 31 497

 

           

VEIKLA

 

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei dumblo kompostavimas.

Bendrovė be tiesioginės veiklos teikia ir papildomas paslaugas:

§  šalto vandens skaitiklių keitimas, metrologinė patikra;

§  nuotekų linijų praplovimas;

§  nuotekų išvežimas.

 

******** 

 

 

                                                     PASLAUGŲ KAINOS

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu ir kitais norminiais aktais, UAB „Biržų vandenys“ perskaičiavo Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-165 nustatytas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei pardavimo paslaugų kainas litais į eurus, kurios įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Kaina be PVM, Eur/m³

Kaina su PVM

Eur/m³

Lt/m³

Gyventojams

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

§geriamojo vandens tiekimas

§nuotekų tvarkymas

Įmonėms

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

§geriamojo vandens tiekimas

§nuotekų tvarkymas

Pardavimo kaina gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute

 

Pardavimo kaina gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade

 

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

 

Vidutinė pardavimo kaina įmonėms

 

 

1,93

 

0,67

1,26

 

1,91

 

0,66

1,25

1,05

 

 

0,89

 

 

0,04

 

 

1,34

 

2,33

 

0,81

1,52

 

2,31

 

0,80

1,51

1,27

 

 

1,08

1,07 (taikoma)

 

0,05

 

 

1,62

 

8,07

 

2,81

5,26

 

7,98

 

2,77

5,21

4,38

 

 

3,71

 

 

0,18

 

 

5,60

 

                   

Kviečia jungtis prie vandentiekio ir nuotekų tinklų

 

Baigti įgyvendinti 2007-2013 metų ES Sanglaudos fondo vandetvarkos projektai. Įgyvendinus projektus, prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų gali jungtis fiziniai (gyventojai) ir juridiniai (įmonės) asmenys, kuriems nutiesti tinklai ir suteikta galimybė prisijungti prie paklotų inžinerinių tinklų. Prie nuotekų tinklų prisijungė tik apie 70 proc. gyventojų, o prie vandentiekio tinklų apie 56 proc. gyventojų.

UAB „Biržų vandenys“ kviečia Biržų miesto gyventojus, kurie dar nesinaudoja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis pasinaudoti galimybe jungtis prie miesto tinklų. Tam sudarytos palankiausios sąlygos.

Sprendžiant pasijungimo klausimus prašome kreiptis tel.8 611 44712 į inžinierų statybininką J.Paulauską arba į Abonentų skyrių (Rotušės g.30, 203 kab. tel. 32052). 

 

 

 

KAIP PRISIJUNGTI PRIE MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ IR TAPTI UAB „BIRŽŲ VANDENYS“ PASLAUGŲ VARTOTOJU?

 

  1. Gyventojas (užsakovas), norintis  prisijungti prie magistralinių Tinklų, turi kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ (202 kab.) ir užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti.

 

  1. Turėdamas prisijungimo sąlygas, gyventojas (užsakovas) kreipiasi į projektuotojus dėl vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado supaprastinto statinio projekto parengimo.

 

  1. Parengtą supaprastintą statybos projektą užsakovas arba projektuotojas, įgaliotas užsakovo, turi suderinti su žinybomis, eksploatuojančiomis inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose suprojektuotas vandentiekio įvadas ir (ar) nuotekų išvadas bei su UAB „Biržų vandenys“. Projektą su minėtų žinybų rašytiniais pritarimais užsakovas turi pateikti Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą..

 

  1. Turėdamas visus statybai vykdyti reikalingus dokumentus, gyventojas (užsakovas) pasirenka statytoją, turintį tokių darbų atlikimo patirties. Darbus gali atlikti ir savo jėgomis prižiūrint atestuotam darbų prižiūrėtojui.

 

  1. Sumontavęs vandentiekio įvadą ir (ar) nuotekų išvadą, gyventojas (užsakovas), prieš jų užpylimą žemėmis, turi organizuoti išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimą, vandentiekio tinklų hidraulinio išbandymo atlikimą. Užbaigęs visus statybos darbus,  gyventojas (užsakovas) turi iškviesti UAB „Biržų vandenys“ atstovą dėl darbų pridavimo.

 

  1. Gyventojas, atliekantis įvado ir (ar) nuotekų išvado įrengimo darbus, jam nuosavybės teise priklausančiame namų valdos žemės sklype, išskyrus sklypus, kurie patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją arba kultūros paveldo vietovę, suderinęs darbų atlikimo vietą su žinybomis eksploatuojančiomis kitus inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose numatoma atlikti darbus, supaprastinto statybos projekto gali nerengti, tačiau privalo atlikti veiksmus nurodytus 5 punkte.

 

  1. Gyventojas, atlikęs Tinklų statybos darbus, išpildęs projekte nustatytus, bei šios tvarkos reikalavimus, kreipiasi į UAB „Biržų vandenys“ abonentų tarnybą dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo.    
 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-21 08:14:56