Įvyko ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis
2018-03-13

      Kovo 7 d. įvyko Biržų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Posėdžio metu apžvelgta Savivaldybės 2017 m. civilinės saugos veikla, aptarti Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2017 m. veiklos rezultatai, svarstytas klausimas dėl besiformuojančios karstinės įgriuvos sodyboje Naciūnų k., (Pabiržės sen.).

       Ekstremaliųjų situacijų komisijos narė, Savivaldybės Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Erika Kazlauskaitė komisijos narius informavo apie Biržų rajono savivaldybės civilinės saugos 2017 m. veiklos, 2015-2017 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių, kompleksinių (planinių) civilinės saugos būklės patikrinimų, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymų planų vykdymą, civilinės saugos funkcijai skirtų lėšų panaudojimą, aptarė civilinės saugos būklės patikrinimų rezultatus. 2017 m. atlikti 4 kompleksiniai (planiniai) ir 2 tiksliniai (neplaniniai) ūkio subjektų bei kitų įstaigų patikrinimai. Daugumos tikrintų objektų civilinės saugos būklė patenkinama,  nurodyti laiko terminai tikrinimų metu nustatytiems neatitikimams pašalinti, kontroliuojamas nurodymų vykdymas.
       E. Kazlauskaitė pateikė informaciją apie ekstremaliuosius įvykius rajone: didžiąją ekstremaliųjų įvykių dalį sudaro rasti sprogmenys. Tai karo laikų palikimas, tinkamai ir operatyviai reagavus, jie buvo nukenksminti. Kiti ekstremalieji įvykiai rajone – gyvūnų ligos protrūkis, meteorologinis ir hidrologinis reiškinys, sukėlęs žemės ūkio augalų žūtį, orlaivio avarija.

       Posėdyje išklausytas Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresniojo inspektoriaus Nerijaus Gudo pranešimas apie gaisrų ir gelbėjimo darbų statistiką. Pareigūnas informavo apie statistiškai padidėjusį gaisrų skaičių. Šio skaičiaus padidėjimą lėmė suodžių degimo kaminuose priskyrimas gaisrų kategorijai. 
2017 m.  gaisruose žuvo 4 žmonės. Dauguma gaisrų kilo dėl neatsargaus elgesio su ugnimi. Ugniagesiai gelbėtojai taip pat vykdė skęstančiųjų gelbėjimo, avarijų padarinių likvidavimo darbus, teikė pagalbą policijos pareigūnams, greitosios pagalbos medikams, sprogmenų nukenksminimo specialistams.

     Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas Jonas Jonušys kalbėjo apie situaciją sodyboje Naciūnų k. dėl besiformuojančios smegduobės ir pažymėjo, kad išvadų dėl geologinės būklės šioje sodyboje nėra. Dėl grėsmės žmogui, šiuo atveju įvykis atitinka ekstremaliojo įvykio kriterijus, 2018 m. Savivaldybės biudžete suformuotas Administracijos direktoriaus lėšų rezervas (10,0 tūkst. Eur), skirtas ekstremalioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, taip pat gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti. Šiuo metu rengiamas rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašas, jį numatoma teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti kovo mėn. Nustačius lėšų naudojimo tvarką, bus sprendžiama dėl jų skyrimo pagalbai sodybos gyventojams suteikti.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti