Išnuomojamas turtas

IŠNUOMOJAMOS SAVIVALDYBĖS PATALPOS VABALNINKE, AMBULATORIJOS IR BENDRABUČIO PASTATUOSE

 

Išnuomojamos Savivaldybės patalpos gamybos, prekybos (išskyrus mažmeninę prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais), paslaugų veiklai:

ambulatorijos pastato Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos g. 15A,  I aukšto patalpos, kurių bendras plotas – 112,05 kv. m;

bendrabučio pastato Biržų r. sav., Vabalninko m., S. Nėries g. 14, I aukšto patalpos, kurių bendras plotas – 73,70 kv. m ir rūsio patalpos, kurių bendras plotas – 234,68 kv. m.

Patalpas galima nuomotis dalimis. Jeigu pageidaujama išsinuomoti ne visas išnuomojamas patalpas, konkretų planuojamą išsinuomoti patalpų plotą būtina suderinti su Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos seniūnu.

Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2017 m. balandžio 24 d. 17.00 val.

Pradinis mėnesinis vieno kvadratinio metro nuompinigių dydis – 0,20 Eur.

Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 5 metai.

Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2017 m. balandžio 25 d. 11.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 302  kab. (Vytauto g. 38, Biržai). 

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos seniūnui (B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas) pateikia nustatytos formos pasiūlymą ir kredito įstaigos išduotą dokumentą, arba patvirtintą jo kopiją, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (konkurso dalyvio pasiūlyme nurodytas planuojamų išsinuomoti patalpų plotas kv. m x 0,20 Eur x 3). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos sąskaitą Nr. LT264010041300020104.

Nurodytus dokumentus konkurso dalyvis turi pateikti užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: „Patalpų  Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos g. 15A ir S. Nėries g. 14, nuomos konkursui“.

Papildomą informaciją apie nuomojamą turtą, pasiūlymo formos pavyzdį, nuomos konkurso sąlygas ir kitą informaciją, susijusią su nuomojamomis patalpomis, galima gauti Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijoje, adresu: B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas, tel.: (8 450) 54 268, mob. 8 686 73 741.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-23 11:03:38