Savivaldybės biudžetas – gyventojų gerovei
2018-03-12

 


 

          Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino Savivaldybės 2018 m. biudžetą. Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, Administracijos vadovai biudžeto formavimui ir jo lėšų taupiam bei efektyviam naudojimui skyrė ypatingą dėmesį. Nustatant biudžeto lėšų paskirstymo prioritetus, mero ir Administracijos vadovų iniciatyva organizuoti pasitarimai su biudžetinių įstaigų vadovais. Meras principingai vertino įstaigų ir seniūnijų pateiktą biudžeto lėšų poreikį, pabrėžė svarbą rūpintis ne tik miesto, bet ir kaimiškųjų vietovių gyventojų gerove, skirti prioritetą infrastruktūros, komunikacijų atnaujinimui seniūnijose. Biudžeto projektas svarstytas Savivaldybės tarybos komitetuose.  

          2018 m. biudžeto pajamos sudaro 24,6 mln. Eur (tai yra 2,0 mln. Eur daugiau negu 2017 m.), išlaidos – 25,8 mln. Eur. Per 2017 m. savivaldybės finansinė padėtis pagerėjo, ženkliai sumažėjo įsiskolinimai kreditoriams. Savivaldybės trumpalaikiai įsiskolinimai paskoloms 2018 m. sausio 1 d. iš viso sudaro 714,0 tūkst. Eur, arba 304 tūkst. Eur mažiau nei 2017 m. sausio 1 d.

          Biudžeto išlaidos 2018 m. planuojamos 6 programoms.

          Pagal valstybės funkcijas didžioji dalis visų išlaidų  tenka švietimui – 9,7 mln. Eur (37,5 proc. visų išlaidų), socialinei apsaugai skiriama 4,5 mln. Eur (17,3 proc. išlaidų). Būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms skiriama 2,9 mln. Eur (11,3 proc. išlaidų), kultūrai ir sportui – 2,8 mln. Eur (10,8 proc. išlaidų).

        Pagal ekonominę klasifikaciją didžiausią Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudaro išlaidos socialinei sričiai: savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 13,6 mln. Eur, socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti planuojama 2,1 mln. Eur.

         Didelė 2018 m. biudžeto lėšų dalis skirta rajono gyventojų gerbūviui, saugios aplinkos kūrimui. Pirmą kartą seniūnijų vietinės reikšmės kelių priežiūrai biudžete numatyta 140 tūkst. Eur., iki šiol šiai sričiai lėšų iš biudžeto skiriama nebuvo. Įgyvendinamas mero ir Savivaldybės administracijos vadovų siekis apšviesti rajono seniūnijų gyvenvietes: bus atnaujintas ir įrengtas apšvietimas Naciūnų (22 tūkst. Eur), Svilių (7 tūkst. Eur), Medeikių (6 tūkst. Eur), Smilgių (2 tūkst. Eur), Pasvaliečių (8 tūkst. Eur), Eiskudžių (3,5 tūkst. Eur), Obelaukių (7 tūkst.) gyvenvietėse. Numatytos lėšos Anglininkų gyvenvietės drenažo sistemų remontui – šiems darbams skirta 20 tūkst. Eur. Daugiau nei 2017 m. lėšų numatyta ir miesto infrastruktūrai prižiūrėti bei tvarkyti. Priešgaisrinės apsaugos tarnybai gaisriniam automobiliui įsigyti numatyta 35 tūkst. Eur.

         Užimtumo programoms finansuoti planuojama skirti 100,5 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Vyriausybė šiai sričiai 2017 m. lėšų skyrė daugiau nei 2018 m. (skirta atitinkamai 155,6 tūkst. ir 74,5 tūkst. Eur), todėl užimtumo programoms numatytos ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

          Šie metai – pirmieji, kuomet Savivaldybės biudžeto lėšomis numatyta dalinai finansuoti ES projektų įgyvendinimą. Planuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėti finansuojant Gyvenimo kokybės gerinimo pasienio teritorijose, Žaliosios infrastruktūros vystymo, Viešosios infrastruktūros atnaujinimo (Medeikių, Rinkuškių k., Papilio mstl.), Melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo, Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimo Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijose projektus.

          2018-ųjų metų Savivaldybės biudžete taip pat suplanuotos lėšos (10,0 tūkst. Eur) Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui, skirtam ekstremalioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams, gaisrams, stichinėms nelaimėms likviduoti, jų padariniams šalinti.

         Su patvirtintu Savivaldybės 2018 m. biudžetu išsamiau susipažinti galima Savivaldybės interneto tinklalapyje www.birzai.lt (skiltyje Savivaldybė/Administracinė informacija/Biudžetas).

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti