PAPILIO SENIŪNIJA

Papilio seniūnija yra Biržų rajono rytuose ir ribojasi su Rokiškio, Kupiškio rajonais, Latvijos Respublika. Seniūniją sudaro 2 miesteliai, 95 kaimai, 6 seniūnaitijos: Kučgalio, Kupreliškio, Kvetkų, Papilio, Satkūnų, Skrebiškių bendruomenės. Seniūnijoje veikia Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Papilio, Skrebiškių, Kvetkų, Kupreliškio, Kučgalio struktūriniai padaliniai, VŠĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos Papilio ambulatorija, Papilio paštas, 4 bažnyčios: Papilio evangelikų reformatų , Papilio Nekaltosios Šv. Mergelės Marijos, Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo, Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo ir koplyčios Diliuose ir Skrebiškiuose.

 Seniūnijos plotas sudaro 250 kv. km. Seniūnijos administracinis centras – Papilio miestelis. Papilio miestelis yra pusiaukelėje tarp Biržų ir Pandėlio, greta kelio Biržai- Pandėlys-Rokiškis. Papilio miestelis buvo įkurtas XVI a. pabaigoje Šakinavos kaimo vietoje. Kitų šaltinių teigimu, Papilys minimas 1541 m., kai didikai Radvilos ant Zomkelio kalno pastatė savo rūmus (Papilio dvaras). Apie 1595 m. buvo pastatyta pirmoji evangelikų reformatų bažnyčia. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1785 m. Bažnyčios statinių kompleksas 2004 m.  buvo įrašytas į kultūros paveldo registrą. Aktyvūs  kunigaikščiai Radvilos Papilyje įsteigė mokyklą.

Senojoje Papilio mokykloje, kurioje 1915-1918 m. teko mokytojauti lietuvių avangardinės poezijos pradininkui, laikraščio „Keturi vėjai“ iniciatoriui ir redaktoriui, dramaturgui ir vertėjui pačios neramiausios dvasios rašytojui-Kaziui Binkiui, įkurta memorialinė ekspozicija.

2014 m.liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė dekretu Nr.1K-14 patvirtino Papilio herbą.

Papilio seniūnija gausi kultūros paminklais ir buvusiais dvarais.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-04 08:45:25