PAPILIO SENIŪNIJA

Papilio seniūnija yra Biržų rajono rytuose ir ribojasi su Rokiškio, Kupiškio rajonais, Latvijos Respublika. Seniūniją sudaro 2 miesteliai, 95 kaimai, 6 seniūnaitijos: Kučgalio, Kupreliškio, Kvetkų, Papilio, Satkūnų, Skrebiškių bendruomenės. Seniūnijoje veikia Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Papilio, Skrebiškių, Kvetkų, Kupreliškio, Kučgalio struktūriniai padaliniai, VŠĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos Papilio ambulatorija, Papilio paštas, 4 bažnyčios: Papilio evangelikų reformatų , Papilio Nekaltosios Šv. Mergelės Marijos, Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo, Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo ir koplyčios Diliuose ir Skrebiškiuose.

 Seniūnijos plotas sudaro 250 kv. km. Seniūnijos administracinis centras – Papilio miestelis. Papilio miestelis yra pusiaukelėje tarp Biržų ir Pandėlio, greta kelio Biržai- Pandėlys-Rokiškis. Papilio miestelis buvo įkurtas XVI a. pabaigoje Šakinavos kaimo vietoje. Kitų šaltinių teigimu, Papilys minimas 1541 m., kai didikai Radvilos ant Zomkelio kalno pastatė savo rūmus (Papilio dvaras). Apie 1595 m. buvo pastatyta pirmoji evangelikų reformatų bažnyčia. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1785 m. Bažnyčios statinių kompleksas 2004 m.  buvo įrašytas į kultūros paveldo registrą. Aktyvūs  kunigaikščiai Radvilos Papilyje įsteigė mokyklą.

Senojoje Papilio mokykloje, kurioje 1915-1918 m. teko mokytojauti lietuvių avangardinės poezijos pradininkui, laikraščio „Keturi vėjai“ iniciatoriui ir redaktoriui, dramaturgui ir vertėjui pačios neramiausios dvasios rašytojui-Kaziui Binkiui, įkurta memorialinė ekspozicija.

2014 m.liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė dekretu Nr.1K-14 patvirtino Papilio herbą.

Papilio seniūnija gausi kultūros paminklais ir buvusiais dvarais.

Pavadinimas- Biržų rajono savivaldybės administracijos Papilio seniūnija

Seniūnijos kodas- 188643424

Adresas- Rožių g. 20, Papilio mstl., Biržų r. sav.

Telefonas- 8450 58218

El. paštas- papilys@birzai.lt

Seniūnijos veiklos nuostatai patvirtinti Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A-983.

 

Seniūnijos darbuotojai

 

Seniūnas  Renas Čygas, tel: 8450 58198, 861044571, el. p. papilys.seniunas@birzai.lt

Pareigybės aprašymas patvirtintas 2010-09-07 Nr. A-565.

 

Seniūno pavaduotoja Angelė Šaučiūnienė, tel. 8450 58218, 864505563, el. p. papilys@birzai.lt. Pareigybės aprašymas patvirtintas 2017-07-20 Nr. A-676.

 

Socialinio darbo organizatorė Rita Valbasienė, tel. 8450 58112, 861626257. Pareigybės aprašymas patvirtintas 2017-04-21 Nr. A-414.

 

Socialinio darbo organizatorė Laimutė Janilionienė, tel. 8450 58112, 8861626253. Pareigybės aprašymas patvirtintas 2017-04-21 Nr. A-414.

 

Socialinė darbuotoja Jolanta Jurevičiūtė, tel. 8450 58296, 867554003. Pareigybės aprašymas patvirtintas 2017-04-20 Nr. A-346.

 

Socialinė darbuotoja Vilija Vaitkevičienė, tel. 861626204. Pareigybės aprašymas patvirtintas 2017-04-20 Nr. A-346.

 

Ūkio reikalų specialistas Julius Gaučys, tel. 864505776. Pareigybės aprašymas patvirtintas 2017-04-21 Nr. A-444.

 

2017 m. Papilio seniūnijos 6 seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai išrinkti apklausiant gyventojus.

            Išrinkti seniūnaičiai:      

Papilio - Julius Gaučys;

Skrebiškių - Židrūnas Užubalis;

Kvetkų - Stasys Palavinskas;

Kučgalio - Violeta Davidonytė;

Kupreliškio - Danutė Einorienė;

Satkūnų - Audronis Ivaška.

 

Seniūnijoje yra septynios juridiškai įregistruotos kaimo bendruomenės:

Papilio bendruomenė- pirmininkė Skaidrutė Zvilnienė;

Skrebiškių bendruomenė- pirmininkė Elma Kirkliauskienė;

Kvetkų bendruomenė- Vilija Vaitkevičienė;

Kučgalio bendruomenė- pirmininkas Stasys Valiukas;

Šiekštininkų bendruomenė- pirmininkas Edmundas Styra;

Kupreliškio bendruomenė- Rasa Valentėlienė;

Satkūnų bendruomenė- Lina Masilionienė.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-07 11:40:12