Standartizuoti testai savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2016 m.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2016 m. balandžio–gegužės mėn. vykdytas 2, 4, 6, 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas panaudojant Nacionalinio egzaminų centro diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius:        2 klasės (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 4 klasės (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasės (skaitymo, rašymo, matematikos sričių), 8 klasės (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių). Tyrimo tikslas – įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, mokytojų darbo efektyvumą, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus, reikalingus ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie jo vaiko pasiekimus bei nustatyti Savivaldybės mokyklų pasiekimų lygį tarp šalies mokyklų.

Palčiau apie standartizuotų testų tyrimo projektą – http://www.nec.lt/342/

 

Biržų r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr 6

Priedas Nr. 7

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-16 14:56:06