Šaukiami Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai
2017-04-20

Komitetų posėdžių grafikas:

Investicijų, verslo, turizmo vystymo, ekonomikos ir  biudžeto

–  balandžio 24  d. 9  val. (pirmadienis)

Socialinių reikalų,  sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos

–  balandžio 24 d. 14  val. (pirmadienis)

Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų  

–  balandžio 25 d. 9 val. (antradienis)

Švietimo, kultūros ir sporto

–  balandžio 25  d. 14 val. (antradienis)

Pastaba: komitetų posėdžiai vyks Civilinės metrikacijos skyriaus salėje.

 

Komitetai numato svarstyti šiuos klausimus:

            1. Dėl Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo.

            2. Dėl Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos.

            3. Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos prioritetinės eilės patvirtinimo.

          4. Dėl Biržų turizmo informacijos centro direktoriaus 2017 m.  balandžio 4 d. įsakymo Nr. IVO-31  „Dėl 2017 m. darbo laiko nustatymo“ suderinimo.

            5. Dėl leidimo pakeisti pastato naudojimo paskirtį.

            6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

            7. Dėl garažo perdavimo pagal panaudos sutartį Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai.

            8. Dėl Savivaldybės materialiojo turto pardavimo viešame prekių aukcione.

            9. Dėl Biržų rajono gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

           10. Dėl tėvų globos netekusio vaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. 

          11. Dėl Savivaldybės garantijos suteikimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ iš Finansų ministerijos imamos paskolos investicijų projektui finansuoti.

            12. Dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų.

           13. Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus Leonido Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

            14. Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo. 

            15. Dėl VšĮ Biržų ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo.  

            16. Dėl  2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų.

            17. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų. 

           18. Dėl išvados apie asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengimo ir apmokėjimo  tvarkos aprašo ir kainos patvirtinimo.

            19. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų 2017 metams  Legailių globos namuose patvirtinimo.

            20. Dėl   Biržų   rajono  savivaldybės  tarybos  2007 m.  lapkričio  29 d.   sprendimo   Nr. T-243 „Dėl triukšmo prevencijos Biržų rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo ir tyliųjų zonų nustatymo“ pakeitimo.

            21. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo.

            22. Dėl 2017 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų.

            23. Dėl 2017 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo. 

          24. Dėl  Biržų  rajono  savivaldybės  tarybos  2016 m.  gegužės  26 d.  sprendimo  Nr. T-116 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

            25. Dėl Biržų rajono savivaldybės sporto klubų ir visuomeninių sporto organizacijų rėmimo nuostatų patvirtinimo.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

           

 

 

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti