I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai
2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-08 13:39:26