II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai
2011 m. II-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2011-09-14 16:01:16