2017 m. Savivaldybės tarybos norminiai teisės aktai

T-234 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-209 DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS BIRŽŲ RAJONE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

T-198 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-197 DĖL BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ

T-196 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO

T-195 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS KULTŪROS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T-194 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

T-193 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO“ 1.2. PUNKTO PAKEITIMO

T-192 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2018 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI

T-191 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T-189 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T-188 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-187 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-176 DĖL BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS 

T-175 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

T-174 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-173 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-172 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

T-149 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITESKO“ FILIALO „BIRŽŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS NAUJOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIO

T-148 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T-147 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ“ PAKEITIMO

T-146 DĖL   BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

T-145 DĖL   BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

T-144 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-143 DĖL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

T-142 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

T-138 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-130 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-164 „DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ“ PAKEITIMO

T-129 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-128 DĖL  BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

T-127 DĖL  BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SIMBOLIŲ TVIRTINIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

T-126 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-112 DĖL MASINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-111 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS BIRŽŲ RAJONO GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

T-110 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-109 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-77 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-243 „DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS BIRŽŲ RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR TYLIŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

T-76 DĖL 2018 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ

T-75 DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ

T-74 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ

T-73 DĖL TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIO VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO BEI IŠMOKŲ UŽ VAIKŲ GLOBĄ MOKĖJIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-72 DĖL BIRŽŲ RAJONO GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-36 DĖL BIRŽŲ MIESTO LIGONINĖS GATVĖS PAVADINIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-35 DĖL BIRŽŲ RAJONO UŽUBALIŲ KAIMO DURPYNO GATVĖS, MIELIŪNŲ KAIMO MOKYKLOS AKLIGATVIO, SVILIŲ KAIMO ŽALIOSIOS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-34 DĖL 2017 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO

T-33 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

T-32 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

T-22 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-28 09:14:49