2017 m. Savivaldybės tarybos norminiai teisės aktai


T-176 DĖL BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS 

T-175 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

T-174 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-173 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-172 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

T-149 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITESKO“ FILIALO „BIRŽŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS NAUJOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIO

T-148 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T-147 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ“ PAKEITIMO

T-146 DĖL   BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

T-145 DĖL   BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

T-144 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-143 DĖL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

T-142 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

T-138 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-130 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-164 „DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ“ PAKEITIMO

T-129 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-128 DĖL  BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

T-127 DĖL  BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SIMBOLIŲ TVIRTINIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

T-126 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-112 DĖL MASINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-111 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS BIRŽŲ RAJONO GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

T-110 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-109 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-22 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-77 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-243 „DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS BIRŽŲ RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR TYLIŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

T-76 DĖL 2018 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ

T-75 DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ

T-74 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ

T-73 DĖL TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIO VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO BEI IŠMOKŲ UŽ VAIKŲ GLOBĄ MOKĖJIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-72 DĖL BIRŽŲ RAJONO GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-36 DĖL BIRŽŲ MIESTO LIGONINĖS GATVĖS PAVADINIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-35 DĖL BIRŽŲ RAJONO UŽUBALIŲ KAIMO DURPYNO GATVĖS, MIELIŪNŲ KAIMO MOKYKLOS AKLIGATVIO, SVILIŲ KAIMO ŽALIOSIOS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-34 DĖL 2017 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO

T-33 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

T-32 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

T-22 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-06 08:59:18