2016 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus norminiai teisės aktai

A-1023 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ VEIKLOS ATLIKIMO IR BIRŽŲ RAJONO SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ VEIKLOS ORGANIZATORIAUS FUNKCIJŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

A-1018 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. A-730 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

A-895 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

A-731 DĖL BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

A-630 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO   

A-81 DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ IR PRAŠYMO, SKUNDO AR KITO KREIPIMOSI PRIĖMIMO FAKTĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO FORMOS PATVIRTINIMO

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-18 10:51:35