2018 m. Savivaldybės tarybos norminiai teisės aktai

 

T-136 DĖL VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

T-115 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-114 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI

T-108 DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS IR VIENIŠŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-78 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ

T-77 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-76 DĖL BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

T-75 DĖL VABALNINKO PIRTIES PASLAUGOS KAINOS

T-74 DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ

T-73 DĖL 2019 M. ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ

T-72  DĖL 2018 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO

T-71 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-37 DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-36 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-16 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ 2, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO

T-35 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO (ATNAUJINIMO) PATVIRTINIMO

T-34 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T-33 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

T-32 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-17 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

T-16 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

T-9 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

T-6 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

T-3 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-2 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PAKEITIMO

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-11 14:02:30