Kita informacija

Biržų rajono savivaldybės jaunimo statistinės situacijos 2016 m. apžvalga

Atviro jaunimo centro steigimo Biržų rajono savivaldybėje galimybių apžvalga

Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013-2018 m. planas

Jaunimo problemų sprendimo plano 2016-2018 metų priemonių planas

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2014-2018 metų veiklos rėmimo programa

Biržų rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, jų sąjungų registravimo išslaidų kompensavimo tvarka

Jaunimo politikos įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje kokybės vertinimo ataskaita.

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

 
Jaunimo problematikos Biržų rajono savivaldybėje vertinimo tyrimo ataskaita: http://ijpp.lt/file/Ataskaita___Birzai.pdf
 
 
 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-12 15:24:33