Šaukiamas Savivaldybės tarybos dvidešimt aštuntasis posėdis
2017-04-26

2017 m. balandžio 27 d. 13 val. Biržų pilies arsenalo salėje šaukiamas Savivaldybės tarybos dvidešimt aštuntasis posėdis. 

Posėdyje numatyta svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo (teikėja  Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija, pranešėja Komisijos pirmininkė Indra Drevinskaitė – Žilinskienė);
2. Dėl Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos (teikėja ir pranešėja Savivaldybės kontrolierė Žaneta Eriksonienė);
3. Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos prioritetinės eilės patvirtinimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas);
4. Dėl Biržų turizmo informacijos centro direktoriaus 2017 m.  balandžio 4 d. įsakymo Nr. IVO-31  „Dėl 2017 m. darbo laiko nustatymo“ suderinimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
5. Dėl leidimo pakeisti pastato naudojimo paskirtį (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
7. Dėl garažo perdavimo pagal panaudos sutartį Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
8. Dėl Savivaldybės materialiojo turto pardavimo viešame prekių aukcione (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
9. Dėl Biržų rajono gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo – Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas);
10. Dėl tėvų globos netekusio vaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo  (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Giedra Gedvilienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja);
11. Dėl pritarimo Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
12. Dėl pritarimo Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
13. Dėl pritarimo Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
14. Dėl pritarimo Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
15. Dėl pritarimo Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
16. Dėl pritarimo Biržų jaunimo mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
17. Dėl pritarimo Biržų „Saulės“ gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
18. Dėl pritarimo Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
19. Dėl pritarimo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
20. Dėl pritarimo Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
21. Dėl pritarimo Biržų lopšelio- darželio „Rugelis“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
22. Dėl Savivaldybės garantijos suteikimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ iš Finansų ministerijos imamos paskolos investicijų projektui finansuoti (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
23. Dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
24. Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus Leonido Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);
25. Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo  (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);
26. Dėl VšĮ Biržų ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);
27. Dėl  2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
28. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų  (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
29. Dėl išvados apie asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengimo ir apmokėjimo  tvarkos aprašo ir kainos patvirtinimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);
30. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų 2017 metams  Legailių globos namuose patvirtinimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas);
31. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d.  sprendimo  Nr. T-243 „Dėl triukšmo prevencijos Biržų rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo ir tyliųjų zonų nustatymo“ pakeitimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Toma Kirkilaitė, Viešosios tvarkos skyriaus vedėja)
32. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
33. Dėl 2017 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
34. Dėl 2017 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja);
35. Dėl  Biržų  rajono  savivaldybės  tarybos  2016 m.  gegužės  26 d.  sprendimo  Nr. T-116 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
36. Dėl Biržų rajono savivaldybės sporto klubų ir visuomeninių sporto organizacijų rėmimo nuostatų patvirtinimo (teikėjas Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, pranešėjas Rimantas Jocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas);
37. Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Paužos atleidimo iš pareigų (teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas).

 Biržų rajono savivaldybės informacija

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti