Savivaldybės vadovų darbotvarkės

 
  

 Gegužės 21 d. 

  Gegužės 22 d.

  Gegužės 23 d.

   Gegužės 24 d.

  Gegužės 25 d. 

   Gegužės
       26 d.

Gegužės 27 d.

Savivaldybės meras 


  

   
            


     10.00 val.
     dalyvaus
   susitikime su
        Biržų
  rajono policijos
    komisariato
      vadovu;

    11.30 val.    
     dalyvaus
   susitikime su
      Lietuvos     užsienio  reikalų
    ministerijos 
     atstovais (pilies arsenalo salė).

10.00 val. dalyvaus Lietuvos  savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje (Vilnius).


12.00 val. dalyvaus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių meninės raiškos ir kūrybos festivalyje.     
Mero pavaduotoja 10.00 val. dalyvaus praktiniame seminare skirtame socialiniams darbuotojams.

     10.00 val.
    dalyvaus
  susitikime su
   Biržų rajono
     policijos
   komisariato
     vadovu;

      12.00 val. 
dalyvaus ,,LASS dienos Biržuose"
  renginiuose;

     14.00 val.
     dalyvaus
     Socialinių
      reikalų,
     sveikatos
    apsaugos ir   
   teisėtvarkos
     komiteto
    posėdyje.

    

       
     12.00 val.
      dalyvaus
   Lietuvos aklųjų
    ir silpnaregių
  meninės raiškos
     ir kūrybos
     festivalyje. 


14.00 val. 
 dalyvaus
 Parovėjos
 bibliotekos
 renginyje.


Administracijos direktorius  Laikinas
 nedarbingumas
Laikinas nedarbingumas


          Laikinas
      nedarbingumas


 Laikinas
 nedarbingumas
 
 Laikinas
 nedarbingumas
   
Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

10.00 val. dalyvaus susitikime su Biržų rajono policijos komisariato vadovu.

  11.00 val. dalyvaus Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos projekto LLI -302 „Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijose“ valdymo grupės posėdyje (Jelgava).

  

      

 

Pastaba: nenurodytomis dienomis ir valandomis – darbas su dokumentais, interesantų priėmimas, darbiniai susitikimai ir kt.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-22 09:24:11