2017 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus norminiai teisės aktai

A-964 Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A-774 Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

A-83 Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A-313 Dėl leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo ir statybos darbų triukšmo kontrolieriaus skyrimo

A-338 Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A-535 „Dėl Gyvūnų laikymo Biržų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-23 09:02:40