Buhalterinės apskaitos skyrius

Pareigos

 Vardas, pavardė  Kab.  
 Nr.
Telefono Nr. El. paštas

Vedėja

Pareigybės aprašymas 

Irena Petronienė 118

43 164

8 646 83 956

irena.petroniene@birzai.lt

Vyriausioji specialistė

(vaiko priežiūros atostogos)

Pareigybės aprašymas

Rūta Trečiokaitė-Mickienė 102 43 146 ruta.treciokaite@birzai.lt
 Vyriausioji specialistė  Gitana Kanaverskienė  102  43 146 gitana.kanaverskiene@birzai.lt

Buhalterė apskaitininkė

Pareigybės aprašymas 

Danutė Rožėnienė 113 43 130 buhalterija@birzai.lt

Vyriausioji specialistė

Pareigybės aprašymas
Nida Karitonienė 113

43 130

8 602 97 967

nida.karitoniene@birzai.lt

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Pareigybės aprašymas 

Donata Kutrienė 116 42 130  donata.kutriene@birzai.lt

Buhalterė apskaitininkė

Pareigybės aprašymas

Ona Čiudaraitė 117 43 130 ona.ciudaraite@birzai.lt 

Vyriausioji specialistė

vaiko priežiūros atostogos

Pareigybės aprašymas

Vaida Valuntienė  113  43 130
 
vaida.valuntiene@birzai.lt

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Pareigybės aprašymas

Augė Povilionienė  117  42 130
 8 645 06 075
 
auge.povilioniene@birzai.lt 

Vyriausioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Ramunė Jurėnaitė-Jonaitienė  119  43 130 ramune.jonaitiene@birzai.lt

Buhalterė apskaitininkė

Pareigybės aprašymas 

Rima Muralienė  102  43 146 rima.muraliene@birzai.lt

Išlaidų apskaitos buhalterė

Pareigybės aprašymas 

Ramunė Puodžiūnienė  119  43 130 ramune.puodziuniene@birzai.lt

Išlaidų apskaitos buhalterė

Pareigybės aprašymas

Jolanta Vėjelienė  119  43 130 jolanta.vejeliene@birzai.lt

Išlaidų apskaitos buhalterė

Pareigybės aprašymas 

Zita Tamošiūnienė  102  43 146 zita.tamosiuniene@birzai.lt

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Pareigybės aprašymas

Rasa Jonikaitė 116 42 130 rasa.jonikaite@birzai.lt

 

Adresas: Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus nuostatai

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-10 08:49:54