Pasirašyta A. Dauguviečio parko sutvarkymą numatančio projekto įgyvendinimo sutartis
2017-03-20

 

                                                   

2017 m. kovo 15 d. pasirašyta Biržų rajono savivaldybės administracijos ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros sutartis dėl projekto „Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“, projekto kodas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0003, įgyvendinimo.
Projektu numatoma sutvarkyti biržiečių mėgstamą A. Dauguviečio parką bei užtikrinti kryptingą ir darnų Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimą, ekologinės būklės gerinimą ir vizualinio estetinio potencialo didinimą.
Įgyvendinant projekto veiklas bus gerinama parko želdinių būklė, sodinami nauji, retinami seni želdiniai, keičiama esama „eilinė“ sodinimo struktūra. Tai leis išryškinti parko erdvinę struktūrą, atkurti želdinių tarpusavio funkcijų vientisumą, išsaugoti ir padidinti parko gamtinę ir estetinę vertes. Įgyvendintos veiklos išryškins estetiškai patrauklius želdinius, atidengs labai savitą, natūraliai vingiuotą upės pakrantę. Taip pat į sistemą bus sujungti šiuo metu chaotiškai išsidėstę pėsčiųjų takeliai, įrengti prie kraštovaizdžio pritaikyti mažosios architektūros elementai, suformuoti priėjimai prie vandens ir kt.
Bendra projekto vertė – 250 tūkst. Eur. Šiuo metu rengiamas A. Dauguviečio parko sutvarkymo darbų atlikimui reikalingas techninis projektas. Tikimasi, kad darbai parke prasidės 2018 m. I ketv. ir bus atlikti iki 2019 m.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti