2014 m. Savivaldybės tarybos norminiai teisės aktai

T-1 DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR JŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ

T-2 DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

T-4 DĖL NORMATYVŲ 2014 METAMS LEGAILIŲ GLOBOS NAMUOSE PATVIRTINIMO

T-5 DĖL VANDENVIETĖS, ESANČIOS LEITIŠKIŲ K. 4, RIBŲ NUSTATYMO

T-6 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

T-32 DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, TVARKOS APRAŠO pakeitimo

T-34 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

T-35 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO

T-36 DĖL SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ MAITINIMO

T-37 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO

T-65 DĖL BIRŽŲ „ATŽALYNO“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS

T-66 DĖL BIRŽŲ „AUŠROS“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS

T-74 DĖL 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO

T-75 DĖL 2015 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ

T-84 DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-91 DËL 2013–2015 M. VIETOS BENDRUOMENIØ SPRENDIMAMS

T-99 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIS YRA NENAUDOJAMAS, APLEISTAS ARBA NEPRIŽIŪRIMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-110 DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ

T-117 DĖL 2015 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ

T-125 DĖL DRAUDIMO RŪKYTI

T-127 DĖL BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

T-128 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-64 „ DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-129 DĖL 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ

T-130 Dėl Biržų miesto bendrojo plano patvirtinimo

T-148 DĖL LAIDOJIMO PAŠALPOS MOKĖJIMO IŠ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

T-149 DĖL LIKĖNŲ MINERALINIO VANDENS IR GĖLO VANDENS VANDENVIETĖS SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

T- 178 Dėl vieno kilometro įkainio nustatymo mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti 

T-218 Dėl BiRŽŲ rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklių patvirtinimo

T-219 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2015 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI

T-220 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-34 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS, BENDROSIOS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI ADMINISTRAVIMO MOKESČIŲ“ PAKEITIMO

T-221 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-152 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-222 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-223 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR JŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ“ PAKEITIMO

T-224 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL UAB „BIRŽŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINŲ“ PAKEITIMO

T-225 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKO KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS REGULIARIAISIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ“ PAKEITIMO

T-226 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO VABALNINKO MIESTE TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

T-227 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-326 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LENAUDA“ INVESTICIJŲ SUDERINIMO IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

T-268 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

T-269 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS, SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR VIENKARTINĖS PAŠALPOS TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-270 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ PLANŲ RENGIMO

 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-25 15:35:26