Pristatyta A. Dauguviečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projekto koncepcija
2017-07-17

2017 m. liepos 13 d. UAB „Urbanistika“ pristatė A. Dauguviečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projekto koncepciją – eskizinį projektą, kuriame pateiktos pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių idėjos.

Atlikus esamos būklės analizę siūloma pagrindiniu prioritetu laikyti Apaščios upės pritaikymą rekreacijai orientuojantis į vietinius gyventojus. Analizuojant parko vizualinę – erdvinę struktūrą parko teritoriją siūloma skirstyti į tris zonas:

  • pirmoji – parko pakraščiai toliausiai nutolę nuo Apaščios upės slėnio, formuojantys uždaras erdves iš tankių želdinių masyvų;
  • antroji – pusiau atvira, vizualiai turinti tiesioginį ryšį su Apaščios upės pakrante, su mažesniu želdinių kiekiu;
  • trečioji – atvira parko erdvė, kuriai priskiriama Apaščios upės pakrantė.

Koncepcijos stadijoje želdiniai parko teritorijoje pagal tvarkymą skirstomi į:

  • intensyviai tvarkomus (siūloma iškirsti želdinius 10 metų laikotarpyje ir formuoti naujas erdves su apželdinimu);
  • ekstensyviai tvarkomus (želdinių retinimas);
  • išsaugomos esamos želdinių grupės (genėjimas).

Parko sutvarkymo sprendiniai numatomi rengti teritorijoms, kurias siūloma tvarkyti pirmiausia.

Biržų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Urbanistika“ sudarė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl A. Dauguviečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projekto rengimo. Projektavimo metu nagrinėjama 41 ha ploto atskirųjų želdynų teritorija, kurioje turi būti numatytas atskirųjų želdynų pertvarkymas (genėjimas, retinimas, esamos želdinių sodinimo struktūros keitimas, naujų erdvių formavimas, želdinių grupių, juostų įveisimas), teritorijos reljefo atkūrimas bei tvarkymas, estetinės vietovės būklės gerinimas (kraštovaizdžio vertę mažinančių objektų likvidavimas) bei infrastruktūros sutvarkymas (pėsčiųjų takų įrengimas, mažosios architektūros elementų statyba).

 

Projektas bus finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Savivaldybės lėšomis. 


Projekto pristatymas
 

Biržų rajono savivaldybės informacija

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti