Administracijos direktorius

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (filialai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo bei kiti valstybės tarnautojai. Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

Savivaldybės administracijos įgaliojimus ir atsakomybę nustato Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnis.

 

Savivaldybės administracijos direktorius 

Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymai.

Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (jeigu ši pareigybė įsteigiama) į pareigas mero siūlymu skiriamas savivaldybės tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tarybos, kuri jį paskyrė, kadencija.

 

 


 


Telefonai

Faksas

El. paštas

 

 

(8 450) 43 133

8 698 10 225

 

adm.direktorius(@)birzai.lt

Direktoriaus sekretorė

(8 450) 43 142

(8 450) 43 134

sav.administracija(@)birzai.lt

Vytauto g. 38, Biržai

 Pareigybės aprašymas 

 


2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

 Telefonai

Faksas

El. paštas

Audris Mukas

 

(8 450) 42 116

8 615 89 831

(8 450) 43 134

direktoriaus.pavaduotojas(@)birzai.lt

Direktoriaus pavaduotojo sekretorė

(8 450) 43 142

(8 450) 43 134

sav.administracija(@)birzai.lt

Vytauto g. 38, Biržai

 

Pareigybės aprašymas 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-28 15:49:52