2015 m. Savivaldybės tarybos norminiai teisės aktai

 

T-12 DĖL  PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS BIRŽŲ RAJONO GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

T-13 DĖL ASMENS APGYVENDINIMO BIRŽŲ MIESTO SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 T-43 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

T-89 SPRENDIMAS DĖL 2015 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO 

T-90 SPRENDIMAS DĖL 2016 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ  

T-102 Sprendimas dėl  2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 

T-131 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2016–2020 M. STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO 

T-132 Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo 

T-134 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO BEI SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARČIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO 

T-161 DĖL 2015 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO 

T-162 SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI BIRŽŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS DIDŽIAGABARITINĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIŲ NUSTATYMO IR MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

T-163 SPRENGIMAS DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

T-164 SPRENDIMAS DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ

T-205 DĖL UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKO KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS REGULIARIAISIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ

T-206 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  2015–2020 M. ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO IR BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 T-234 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2016–2020 M. STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO  

T-235 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-218 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ ĮRENGIMŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

T-253 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ  ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2016 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI  

T-254 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ  

T-255 DĖL PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO  

T-277 DĖL APGYVENDINIMO SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE PASLAUGOS KAINOS


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2016 - 2020 M. STRATEGINIS PLANAS


 

 

 


 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-02-23 16:42:20