Vaiko teisių apsauga. Veikla 2017 m.
2018-01-04

       2017 m. laikinoji globa (rūpyba) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta 25 vaikams,  iš jų 20 vaikų trumpesniam ar ilgesniam laikui buvo apgyvendinta viešojoje įstaigoje ,,Vaiko užuovėja“, 5  – globėjų (rūpintojų) šeimose. 7 vaikams laikinoji globa metų laikotarpyje  nustatyta pakartotinai. Nuolatinė globa (rūpyba) teismine tvarka nustatyta 14-ai vaikų.

      2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, rajone yra 94 globojami (rūpinami) vaikai, iš jų 28 gyvena vaikų globos institucijose, 12 – šeimynose, 54 vaikai globojami šeimose. Trims vaikams, augusiems viešojoje įstaigoje ,,Vaiko užuovėja“, surastos globėjų šeimos.

       Laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu dėl išvykimo į užsienio valstybes nustatyta 8 vaikams. Iš viso rajone yra 56 vaikai, kuriems laikini globėjai (rūpintojai) paskirti tėvams išvykus dirbti į užsienio valstybes.

      3 mūsų rajono vaikai įvaikinti Lietuvos Respublikos šeimose, iš jų 2 gyveno viešojoje įstaigoje ,,Vaiko užuovėja“, 1 – globėjų šeimoje.

      Į įvadinius globėjų bei įtėvių mokymus Vaiko teisių apsaugos skyrius nukreipė 6 asmenis,  pageidaujančius tapti globėjais. Į  mokymus, skirtus artimiesiems  giminaičiams,  jau globojantiems vaikus,  nukreipta 10 asmenų.

       Per metus įvyko 27 vaikų globos ir rūpybos komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti 75 klausimai. Parengti 348 dokumentai vaikų globos klausimais (įsakymų projektai, vaikų paėmimo bei apgyvendinimo aktai, globos kokybės tikrinimo aktai ir kt.)

     Į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašyta 21 šeima, iš šios apskaitos išbraukta – 17. 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, rajone yra 148 socialinės rizikos šeimos (2016 m. gruodžio 31 d. buvo 144).

       Už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams 23 asmenims surašyti administracinio nusižengimo protokolai, 14-ai paskirti bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, 6 asmenims paskirtos baudos. Ginant viešąjį interesą, parengta ir teismui pateikta 11 ieškinių dėl tėvų valdžios apribojimo ar vaikų atskyrimo nuo tėvų, 5 pareiškimai dėl nuolatinės globos vaikui nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.

      Gauti 64 pranešimai apie galimai nuo smurto nukentėjusius vaikus, 35 atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Parengti 208 procesiniai dokumentai teismui civilinėse bylose, 36 pažymos teisėsaugos institucijoms baudžiamosiose bylose. Atstovaujant vaikų interesus, 241 kartą dalyvauta teismo posėdžiuose.

      Vykdant prevencinę veiklą, surengta 10 reidų, kurių metu su policijos pareigūnais buvo lankomos socialinės rizikos bei smurtą artimoje aplinkoje patiriančios šeimos. Tiriant vaikų priežiūros sąlygas šeimose, surašyti 527 aktai.

 

                                                 Biržų rajono savivaldybės informacija

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti