Informacija gyventojams

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2015-2020 M. PLANAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2014 - 2020

GYVŪNŲ LAIKYMO   BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLĖS  

Bendradarbiavimo sutartis dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo

Sutartis dėl Biržų rajono savivaldybės viešosios atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir jos plėtros

Atliekų tvarkymo prevencijos Biržų rajono savivaldybėje studija 

2016 m. Biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita

2016 m. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo atasakaita (priedas)

2016 m. 01 mėn. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. 05 mėn Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. 08 mėn Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. 10 mėn Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

Lydraštis

 

                                               

Nuo 2016 m. vasario 1 d. pradeda veikti užstato už vienkartines pakuotes sistema

 

Užstato už vienkartines pakuotes sistema pradeda veikti 2016 m. vasario 1 d.

 Vienkartinės gėrimų pakuotės priimamos tos, kurios įsigytos nuo 2016 m. vasario 1 d. ir pažymėtos privalomu ženklu.

Iki 2016 m. vasario 1 d. nupirktų gėrimų pakuotės, kurios nepažymėtos užstatą nurodančiu ženklu, nepriimamos į užstato sistemą. Tokias pakuotes reikia išmesti į rūšiavimo konteinerius.

Taromatai, rankinio priėmimo vietos įrengtos parduotuvėse nuo 300 m2 ir kaimo parduotuvėse.

Užstatas už vienkartines pakuotes taikomas plastiko (PET), metalo, stiklo pakuotei – nuo 100 ml iki 3 litrų.

Užstatas už vienkartines pakuotes taikomas alkoholiniams ir nealkoholiniams gėrimams, alui, girai, sultims, vaisvandeniams, mineraliniam vandeniui, nektarams, stalo vandeniui.

Perkant parduotuvėje gėrimus, supakuotus į vienkartinę pakuotę, reikės sumokėti užstato dydį už kiekvieną pakuotę – 0,10 euro.

Užstatą už vienkartinę pakuotę galima atsiimti grąžinus pakuotes į priėmimo vietas, kurios įrengtos parduotuvėse arba prie jų.

Užstatą už vienkartinę pakuotę galima atsiimti grynaisiais pinigais arba įsigyti prekių ar paslaugų parduotuvėje, kurioje grąžinta pakuotė.

 Daugiau informacijos

       Patvirtintos prekybos vietos, kuriose biržiečiai galės priduoti vienkartines pakuotes, už kurias bus taikomas 10 ct užstato mokestis, ir jį susigąžinti:

 

Surinkimo tipas                                                                       PARDAVĖJAS                        Adresas

 

Laikinai surinkinės rankomis (vėliau stovės taromatas)     UAB Čia Market             Kaštonų g. 17, Biržai 

Laikinai surinkinės rankomis (vėliau stovės taromatas)     UAB Norfos mazmena   J. Basanavičiaus g. 1, Biržai 

Surinkimas taromatu (taromatas jau pastatytas)                  UAB Maxima LT             Vabalninko 8a,Biržai 

Surinkimas taromatu (taromatas jau pastatytas)                 UAB RIMI LIETUVA      Janonio 5, Biržai 

Surinkimas taromatu (taromatas jau pastatytas)                 UAB Palink (IKI)               Vytauto g. 27 , Biržai 

Surinkimas rankiniu būdu                                                   UAB Bočiupis                 Žolinės 9, Vabalninkas 

Surinkimas rankiniu būdu                                                   R.Butėno parduotuvė       Sodų aklg.2, Šukonių km. 

Surinkimas rankiniu būdu                                     Čygo-Kalkio TŪB ”Rinkuškiai”   Alyvų g. 8; Biržų k

 

                             Atliekų konteineriai gyventojams - nemokamai

 

Biržų rajono savivaldybės administracija teikė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) paraišką gauti finansavimą projektui „Pakuotės atliekų mažinimas mišrių komunalinių atliekų sraute.“

Įgyvendinamo projekto esmė – rūšiuojamojo surinkimo konteinerių pirkimas individualių namų valdoms. Nupirkta 3180 vnt. 240 l  talpos konteinerių atliekoms rūšiuoti.  Kitą dalį  tokių pat konteinerių perka atliekų tvarkymo operatorius UAB „Biržų komunalinis ūkis“. Visi šie atliekoms rūšiuoti skirti konteineriai iki gruodžio mėnesio bus išdalinti gyventojams.

Konteinerius dalins ir sutartis su gyventojais pasirašys atliekų tvarkymo operatorius UAB „Biržų komunalinis ūkis“. Gyventojai juos gaus nemokamai. Už rūšiuojamųjų atliekų surinkimo konteinerių aptarnavimą iš gyventojų nebus imamas papildomas mokestis.

Konteinerius pirmiausia gaus tie gyventojai, kurie turi sudarę sutartis su atliekų tvarkymo operatoriumi UAB „Biržų komunalinis ūkis“ dėl mišrių komunalinių atliekų išvežimo. Į šiuos rūšiuojamosioms atliekoms skirtus konteinerius bus galima dėti: plastiko, popieriaus ir metalines pakuotes. Gavus šioms atliekoms rūšiuoti skirtus konteinerius, sumažės gyventojams mišrių komunalinių atliekų kiekiai, nebereikės naudotis kolektyviniais rūšiavimo konteineriais ir papildomai tai nekainuos.

Prašome visų savivaldybės  gyventojų tinkamai tvarkyti atliekas. Nešiukšlinti aplinkos, atnešus šiukšles prie rūšiuojamųjų atliekų konteinerių jas tinkamai išrūšiuoti, palikti švarią aplinką.

Jeigu gyventojai turi stambesnių atliekų, kurių negalima dėti į konteinerius, apie tai pranešti UAB „Biržų komunalinis ūkis" tel. 31 049,  31 806.  Jeigu turite nebenaudojamą  šaldytuvą, televizorių, radiją, akumuliatorių, reikia skambinti Elektronikos platintojų asociacijai  tel. +370  5  272  99 85 ir per 10 dienų iš jūsų paims elektronikos atliekas nemokomai. Yra kita galimybė šiuos  nebereikalingus daiktus patiems nuvežti į stambiagabaričių atliekų aikšteles  Biržų k. ir Vabalninke, Kosmonautų  g. 8. Šių aikštelių darbo laikas: II-V nuo 9.30 iki 18.30, VI nuo 9 iki 15.30. Visi  juridiniai asmenys turi būti sudarę sutartis su įvairių atliekų tvarkytojais.

 

                                                            *****************

 

 

                                                                             Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose 

                                                                              šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties    

                                                                              nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių

                                                                              atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas

 

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA*

 

2015-07-23

 (pildymo data)

 

Panevėžio regioninis nepavojingųjų atliekų sąvartynas Dvarininkų k., Panevėžio r.

(Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno pavadinimas, adresas)

 

  Panevėžio regionas          

(komunalinių atliekų tvarkymo regionas)

 

Biržų r.

(savivaldybė)

 

2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. liepos 16 d., 2015-07-27

(laikotarpis, už kurį teikiama Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita, ir ataskaitos teikimo data)

Eil. Nr.

Pašalintos biologiškai skaidžios komunalinės atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekų biologinis skaidumas, %

Pašalintas biologiškai skaidžių komunalinių atliekų bendras kiekis, tonomis, t

Pašalintas grynasis biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekis, tonomis, t

1

2

3

4

5

6

1.

Mišrios komunalinės atliekos

20 03 01

37,22

2374,610

883,830

2.

Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos

3.

Popierius ir kartonas

20 01 01

100

-

-

4.

Drabužiai

20 01 10

50

-

-

5.

Tekstilės gaminiai

20 01 11

50

-

-

6.

Mediena, nenurodyta

20 01 37

20 01 38

100

-

-

7.

Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos***

 

 

-

-

 

* Ataskaitoje pateikiamas komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės, kurios atliekos šalinamos to regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne, pašalintas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis (teikiamų ataskaitų skaičius priklauso nuo savivaldybių skaičiaus komunalinių atliekų tvarkymo regione).

** Naudoti Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (Tvarkos aprašo 1 priedas) 7 eilutėje nustatytą visų biologiškai skaidžių atliekų kiekį (procentais, %).

 *** Nurodyti kitas regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamas komunalines biologiškai skaidžias atliekas, atliekų sąrašo kodus, atliekų biologinį skaidumą (procentais, %), pašaliną komunalinių biologiškai skaidžių atliekų bendrą kiekį tonomis, t (trijų skaitmenų po kablelio tikslumu), pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų grynąjį kiekį tonomis, t (trijų skaitmenų po kablelio tikslumu).

 

Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius ar jo įgaliotas asmuo

     

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Direktorius Arturas Grucė

                       (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  

 

 

INFORMACIJA APIE AKCIJOS ,,Darom 2015“ PLANAVIMĄ

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

 

Eil.

Nr.

Seniūnija

Numatyti tvarkyti taškai

Susirinkimo vieta

Kita informacija

 

1.

Pabiržės

Gulbinų k.

Kirdonių k.

Pabiržės mstl.

Gulbinų, Kirdonių

ir Pabiržės

bendruomenių namai

 Koordinatorė

Vita Zurbaitė,

tel. 8 682 53992

 

2.

Pačeriaukštės

Pasvaliečių k.

Pačeriaukštės k.

Smilgių k.

Juostaviečių k.

Pasvaliečių, Pačeriaukštės,

Smilgių,

Juostavičių

bendruomenių namai

Koordinatorius

Aurimas Frankas,

 tel. 8 612 26265

 

3.

Vabalninko

  Ančiškių k.

  Čypėnų k.

Ramongalių k.

 Lebeniškių k.

 Šukionių k

Meilūnų k.

 Meliūnų k.

Gaižiūnų k.

 Vabalninko mstl.

Ančiškių,

Čypėnų,

Ramongalių,

Lebeniškių,

Šukionių,

Meilūnų,

Meliūnų, Gaižiūnų,

Vabalninko

bendruomenių namai

Koordinatorius

 Vitalijus Remeika,

tel. 54234

 

4.

Papilio

Skrebiškių k.

Papilio mstl.

Kučgalio k.

Kupreliškio k.

Kvetkų k.

Satkūnų k.

Skrebiškių,

Papilio,

Kučgalio,

Kupreliškio,

 Kvetkų, Satkūnų

bendruomenių namai

  Koordinatorius

Julius Gaučys,

 tel. 8 645 05776

 

5.

Parovėjos

Medeikių k.

Užušilių k

 Parovėjos k.

Būginių k.

Medeikių, Užušilių,

Parovėjos, Rovėjos,

Būginių

bendruomenių namai

Koordinatorius

Petras Drevinskas,

tel. 8 645 06153

 

6.

Biržų miesto

Jaunimo parkas

Širvėnos ežeras ir jo pakrantės

Apaščios upė ir jos pakrantės

Agluonos upė ir jos pakrantės

A.Dauguviečio parkas

Kilučių ežero pakrantės

Astravo parkas

Pušynėlis

Žvejų parkas

Teritorija šalia Tiekimo gatvės

Teritorija prie Skratiškių gatvės

Stadione      Parke

Jakubėno g.

SODRA

Parke

 Apvažiavime

Prie rūmų

Pušinėlyje

Parke

Stotelėje

Prie verslo ir

technologijų centro

Koordinatorė  

Palmyra Prašmantienė

tel. 8 616 26887

 

7.

Širvėnos

Anglininkų k.

Geidžiūnų k.

Kilučių k.

Kirkilų k.

Klausučių k.

Kratiškių k.

Nausėdžių k.

Rinkuškių k.

Obelaukių k.

Bendruomenių namai

Koordinatorius

Virginijus Savickas

 tel. 8 616 261 09

 

 

Gyventojai, norintys dalyvauti akcijos ,,Darom 2015“ renginiuose ir darbuose, registruojasi pas bendruomenių pirmininkus arba koordinatorius.

                                                                                                         Biržų rajono savivaldybės informacija 

                                                      

Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių komentaras

Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema

Patarimai ūkininkams

 

2014 m. Panevėžio regioniniame sąvartyne pašalintų komunalinių  biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA 2 priedas (2014-08-05)

 

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA*3 priedas (2014-08-05)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA (14.01.16)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA (13.07.30)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA (13.05.08)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA (13.02.27)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA*(13.01.22)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA (12.08.09)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA (12-05.25)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA (13.11.05)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA  (12.08.21)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO     ATASKAITA (12.10.19)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA  (13.07.26)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA  (2012-12-18)

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-19 13:50:57