Pasirašyta Vabalninko parko sutvarkymą numatančio projekto įgyvendinimo sutartis
2017-04-20
                     2017 m. balandžio 3 d. pasirašyta Biržų rajono savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros sutartis dėl projekto „Vabalninko miesto gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, projekto kodas Nr. 08.2.1.-CPVA-R-908-51-0001, įgyvendinimo.

      Projektas bus finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšomis. Įgyvendinant projektą bus atnaujinama Vabalninko miesto atvirų viešųjų erdvių urbanistinė infrastruktūra: atnaujinta Lauko gatvė, atnaujinti B. Sruogos ir Parko gatvių šaligatviai, įrengti pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takai, estrados aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė. Tikimasi, kad atnaujinta Vabalninko miesto atvirų viešųjų erdvių urbanistinė infrastruktūra sudarys sąlygas aktyviai ir pasyviai leisti laisvalaikį, burs bendruomenę. Projektas prisidės prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo.
Bendra projekto vertė – 485 tūkst. Eur. Šiuo metu vyksta rangos darbų viešieji pirkimai. Tikimasi, kad darbai parke prasidės 2017 m. III ketv. ir bus atlikti iki 2018 m.

 

Pasirašyta Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros projekto finansavimo sutartis


                
                                                                                                                                                          

 

       2017 m. kovo 17 d. pasirašyta Biržų rajono savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros sutartis dėl projekto Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-51-0001 „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas) finansavimo ir įgyvendinimo.

     Biržų rajono savivaldybės administracija Projektą įgyvendins kartus su partneriais – Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių administracijomis. Projektu siekiama pakelti į aukštesnį informatyvumo lygmenį Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių teritorijose esančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą ir įrengti  naujus ženklinimo infrastruktūros objektus.

       Įgyvendinant Projektą planuojama įrengti minėtas savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinius kelio ženklus Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“, informacinius stendus, krypties rodykles pėstiesiems – iš viso 236 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų. Biržų rajono savivaldybėje preliminariai planuojama įrengti 46 ženklinimo infrastruktūros objektus: 32 kelio ženklus Nr. 628 ir Nr. 629, 2 didelius informacinius stendus su Projekte dalyvaujančių keturių savivaldybių lankytinais objektais ir informacija, 5 informacinius stendus su Biržų rajono savivaldybės lankytinais objektais ir informacija, 7 krypties rodykles pėstiesiems.

        Bendra Projekto vertė – 227 152,95 Eur, iš jų 193 080,00 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos (85 proc.), 34 072,95 Eur – savivaldybių lėšos (15 proc.). Preliminari Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių administracijoms tenkanti Projekto dalis – po 56 788 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 48 269 Eur, kiekvienos savivaldybės lėšos – 8 519 Eur.

        Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017–2018 m.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti