Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Leidimai atlikti kasinėjimo darbus

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ LEIDIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE

Vietinės rinkliavos nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos rinkimą už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti jos dalį arba apriboti eismą joje.

Vietinė rinkliava – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti  savivaldybės teritorijoje.

Vietinė rinkliava mokama už leidimo atlikti kasinėjimo darbus (išskyrus avarijų likvidavimo darbus) savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti jas ar jų dalį arba apriboti eismą jose išdavimą. Rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys.

Leidimai atlikti kasinėjimo darbus išduodami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Vietinę rinkliavą renka ir leidimus kasinėjimo darbams Biržų ir Vabalninko miestuose išduoda Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius, o kaimo vietovėse – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius. 

Kontaktai:

Dovilė Arnašė, Tel. Nr. 8 603 41 088, El. paštas dovile.arnase@birzai.lt, Kab.  Nr. 109, Statybos ir infrastruktūros skyrius.

Rimantas Šikšnys, Tel. Nr. 8 614 27 428, El. paštas rimantas.siksnys@birzai.lt, Kab.  Nr. 203, Žemės ūkio skyrius.

Adresas: Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai